Świadczymy usługi w zakresie:

Wdrażania oprogramowania wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem (enova365, Comarch Optima, Comarch Klasyka)
 • dobór i prezentacja oprogramowania,
 • analiza przedwdrożeniowa,
 • migracja danych z innych systemów informatycznych,
 • instalacja i konfiguracja wybranego oprogramowania,
 • szkolenia użytkowników kluczowych i końcowych,
 • obsługa po-wdrożeniowa
Sprzedaży, modernizacji i naprawy sprzętu:
 • sprzedaż sprzętu komputerowego,
 • naprawy i modernizacje sprzętu komputerowego,
 • instalacji sprzętu,
 • instalacja urządzeń peryferyjnych,
 • pomoc w wyborze sprzętu komputerowego
Instalacji oprogramowania na komputerach klienckich i serwerach:
 • doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego oprogramowania,
 • instalację i konfiguracja systemów operacyjnych na stacjach roboczych i serwerach (Windows, Linux, Novel),
 • wdrażanie nowego oprogramowania (enova365, CDN Optima, CDN Klasyka),
 • niezależne doradztwo w zakresie doboru sprzętu i oprogramowania oraz doboru parametrów łączy internetowych,
 • administracja serwerami
Usługi z zakresu bezpieczeństwa:
 • analiza bezpieczeństwa i zapobieganie problemom w przyszłości,
 • audyt sprzętu i oprogramowania,
 • archiwizacja danych,
 • usuwanie wirusów, instalacja programów antywirusowych, zapobieganie włamaniom
Budowa sieci komputerowych:
 • projektowanie, budowa, modernizacja i utrzymanie sieci komputerowych,
 • doradztwo w zakresie doboru architektury i sprzętu,
 • konfiguracja i administracja sieciami typu WAN, LAN i WLAN (WiFi)